අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමේදී නව නීති රීති මාලාවක්

අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමේදී නව නීති රීති මාලාවක්…

Read more

අලුත් බද්ද ගැන ඇමති කියයි

රාජ්‍ය ආදායම තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු…

Read more

මිදිගම ප්‍රදේශයේ රිය අනතුරක් – විදේශිකයින් දෙදෙනෙකු මරුට

ගාල්ල මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මිදිගම ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදියක් සහ…

Read more