කළුතර සැකකරුගේ පැටිකිරිය එකින් එක දිග හැරෙයි

කළුතර 16 හැවිරිදි සිසුවියගේ සිද්ධියට සම්බන්ධ ධනුෂ්ක ගයාන් සහබන්ධු නැමැති සැකකරුගේ පැටිකිරිය මේ වනවිට සමාජයේ හෙළදරව් වෙමින් පවතී.

මේ ඔහු සමග කටයුතු කළ පුද්ගලයෙක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒ බව හෙළි කර තිබු අයුරු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =