තවත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

පැපුවා නිව් ගිනියාවේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබේ.

එහි ප්‍රබලත්වය රික්ටර් මාපකයේ 7.2ක් ලෙස සටහන්ව තිබූ බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පැවසීය.

ඉන් කිසිදු හානියක් වාර්තා වී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 17 =