රන් මිල විශාල ලෙස යලි ඉහල යයි…

ඇමරිකානු ඩොලරය පහත වැටීමත් සමග විශාල ලෙස පහත වැටුනු රත්රන් මිල මේ වන විට නැවත වරක් ඉහළ ගොස් තිබේ.

අද දිනයේ කොළඹ හෙට්ටිවීදියේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 160,000 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

පසුගිය සතිය අවසානයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල දැක්වූයේ රුපියල් 134,000ක් ලෙසයි.

පසුගිය සතියේ 145,000 දක්වා පහළ ගොස් තිබූ කැරට් 24 රන් පවුමක් අද වන විට රුපියල් 173,000 දක්වා මිල වැඩි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =