රජයේ ඉහලම ලොක්කෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි…?

රජයේ ඉහළම පෙළේ නිලධාරියෙක් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ සූදානම් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පළාත්පාලන මැතිවරණය කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව ගණනාවක් එම නිලධාරියාට එරෙහිව සෘජුව චෝදනා එල්ල කර ඇත.

එමෙන්ම ඔහුට ඉදිරි රජයක් යටතේ අධිකරණය හමුවේ නඩු පවරා නීතිය අනුව දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරවන බවටද දේශපාලන නායකයන් කිහිප දෙනෙකු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙම තත්ත්වය මත මෙම ප්‍රබල නිලධාරියා දැඩි ආතතියට පත්ව සිටින නිසා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සලකා බලමින් සිටින බව ද වාර්තා වෙයි.

තමන් දැඩි පීඩනය සිටි බව සමීප නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු සමගද ඔහු පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =