පාසල් පටන් ගන්න පෙර සියලුම සිසුන්ට ගුරුවරුන්ට ෆයිසර් ‌දෙන්න සූදානමක්!
පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම සියලුම සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට එන්නත ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යෝජනා කර ඇත.

ඒ අනුව සිසුන්ට ලබා දීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති ෆයිසර් එන්නත ඒ සදහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වන ඉල්ලීම මේ වනවිටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් අවසන් තීන්දුවක් ගෙන ‌නොමැති බව පැවසේ.

ලබන ජුලි මාසයේ ෆයිසර් එන්නත් තොගයක් ලංකාවට ලැබීමට නියමිතය.

මේ වනවිට ලංකාවේ පාසල් සිසුන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 45කි.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
3
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
2
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
3
Angry

Comments