අද කොවිඩ් එන්නත ලබාගත හැකි ස්ථාන මෙන්න
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයක කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම අද (24) සිදුවනවා.

එම ස්ථාන පහතින් දැනගත හැකියි.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments