තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි
රට තුළ ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් 19 තත්ත්වය පාලන කිරීමට දිස්ත්‍රික්ක තුනක ග්‍රාමසේවා වසම් කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

ඒ, අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දිවුලපිටිය පොලිස් වසමේ, පළුගහවෙල 91 බී ග්‍රාමසේවා වසම මේ මොහෝතේ සිට හුදකලා කරනු ඇති.

එමෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, අහංගම පොලිස් වසමට අයත් කදුරන්ගොඩ 161 ඒ ග්‍රාමසේවා වසමත්, ගෝවියපාන 156ඒ ග්‍රාමසේවා වසමත්, කහවන්ගම 164ඊ ග්‍රාමසේවා වසමත්, දොම්මන්ගොඩ 160 ඒ ග්‍රාමසේවා වසමත් හුදකලා කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

හබරාදුව පොලිස් වසමට අයත්, ලණු මෝදර 151 ඩී, බොනවිස්ටා 137 සී සහ කටුකුරුන්ද 144 සී යන ග්‍රාමසේවා වසම්වලට ද සංචරණ සීමා පනවා තිබෙනවා.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුවිට පොලිස් වසමට අයත්, කුරුවිට 155 ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ දෙල්ගමුව වසමේ නාගරික ප්‍රදේශයට සංචරණ සීමා පැනවීම සිදු කර ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් උග්ගල්ල ග්‍රාමසේවා නිලධාරී වසමේ හුදකලාභාවය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි යුදහමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ, දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ග්‍රාමසේව වසමට පනවා තිබු සංචරණ සීමා ද මේ වනවිට ඉවත් කර තිබෙනවා.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හැටන් පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් ෆෝඩස් වත්ත වසමේ ගෝනගල්ල කොටස සහ එම වසමේ අක්කර 30 කොටසේ ද හුදකලාභාවය මේ මොහොතේ සිට ඉවත් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments