අද සිට හුදෙකලා කෙරෙන ප්‍රදේශ
වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් හුදෙකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වත්තල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කෙරවලපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම, වත්තල ග්‍රාම නිලධාරී වසම, හේකිත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම හා පල්ලියවත්ත දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදෙකලා කර ඇත.

මහබාගේ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ, කෙරග පොකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම, ගල්උඩුපිට ග්‍රාම නිලධාරී වසම හා මත්තුමගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද හුදෙකලා කර තිබේ.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර දකුණ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ නාගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ විජිත මාවත, කළුතර උතුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ විද්‍යාසාර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බෝසිරිපුර කොටස හා මහවස්කඩුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදෙකලා කර ඇත.

මතුගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ යටදොලවත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොරටුහේන ගම ද හුදෙකලා කර ඇති

අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ – කොඩිකාමම් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ, කොඩිකාමම් මධ්‍යම ග්‍රාම නිලධාරී වසම හා කොඩිකාමම් උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද හුදෙකලා කර තිබේ.

ඊට අමතරව තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 8 ක් අද (මැයි 8) අලුයම 5.00 සිට හුදෙකලා කර ඇත.

ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, හබරාදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ, කොග්ගල 1, කොග්ගල 2, මීගහගොඩ, මලියගොඩ සහ පියදිගම බටහිර යන ග්‍රම නිලධාරී වසම් ද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ, නිවන්තිඩිය සහ මාම්පේ නැගෙනහිර යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ද හුදෙකලා කර තිබේ.

එමෙන් ම, මහරගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ, ඇරැව්වල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද අද අලුයම 5.00 සිට හුදකලා කර ඇත.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
1
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments