යුද හමුදාපතිවරයාගෙන් නිවේදනයක්
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සේවා වසම් 82 න් මතු කියැවෙන ග්‍රාම සේවා වසම් 19 හැර ඉතිරි ග්‍රාම සේවා වසම් 63 හුදෙකලාභාවයෙන් ඉවත් කෙරෙන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කුලියාපිටිය නගරය, අස්වැද්දුම, මීගහකොටුව, දික්හැර, දීගල්ල, කබලෑව, කිරින්දව, අනුක්කනේ, ඉහල කලුගමුව, වෙරලුගම, තබ්බෝමුල්ල, දණ්ඩගමුව බටහිර, දණ්ඩගමුව නැගෙනහිර, මඩකුඹුරුමුල්ල, ඉහළ වීරඹුව, පහළ වීරඹුව, කෝන්ගහගෙදර, තුන්මෝදර සහ කැටවලගෙදර යන ග්‍රාමසේවා වසම් තවදුරටත් හුදෙකලාභාවයේ පවතිනු ඇති.

එමෙන්ම, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කුමාරිගම ග්‍රාම සේවා වසම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා භාවයෙන් නිදහස් කරන බවද යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා නිවේදනය කළා.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
1
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments