ලංකාවේ විශාලතම කොවිඩ් රෝහල ඉදිවේ
මෙරට විශාලතම කොවිඩ් ප්‍රතිකාර රෝහල සීදූව ප්‍රදේශයේ දී ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් ඉදි කරමින් පවතිනවා.

සීදුව කර්මාන්ත පුරයේ මෙලෙස රෝහලක් බවට නවීකරණය වන මෙම මධ්‍යස්ථානය ඇඳන් 1200 කින් යුක්ත වනවා.

මෙම මධ්‍යස්ථානය හදිසි වෛද්‍ය පහසුකම්, හුදකලා වාට්ටු කිහිපයකින් ඇතුළත් වන ලෙස නිර්මාණය කර තිබෙනවා.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments