ඊයේ ආසාදිතයින් 1,662 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ
ඊයේ (30) දිනයේ ආසාදිතයින් 1,662 දෙනා වාර්තා වූ ප්‍රදේශ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ ​වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේ කුරුණෑග​ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම ගණ​න 329 ක්.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments