ඊයේ ආසාදිතයින් 1,466 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න
ඊයේ (28) දිනයේ ආසාදිතයින් 1,466 දෙනා වාර්තා වූ ප්‍රදේශ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ ස​හ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වලින් ඊයේ වැඩිම ආසාදිතියන් වාර්තා වී ඇති අතර එම ගණන කොළඹින් 228 ක් සහ ගම්පහෙන් 209 ක්.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments