ගම්පහ රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරේ
ගම්පහ මහ රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට සූදානම් කර තිබූ වාට්ටුව සහ වැරැල්ලවත්තේ පිහිටි කාන්තා කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ඇඳන් සියල්ල පිරී ගොස් තිබේ.

ඒ නිසා ආසාදිත වුවද රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරන රෝගීන් වෙනත් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත මාරු පිරී කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

වැඩිවන ආසාදිතයන් වෙනත් රෝහල් වලට මාරු කිරීමට අමතරව ගම්පහ රෝහල තවත් වාර්තාවක් සකස් කිරීමටද තීරණය කර ඇත.

ගම්පහ රෝහලේ මෙසේ පිරී ගොස් ඇති ඇඳන් සංඛ්‍යාව 120 කි.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
1
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments