ඊයේ අසාදිතයින් 1,111 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න


2 shares


ඊයේ (27) දිනයේ ආසාදිතයින් 1,111 දෙනා වාර්තා වූ ප්‍රදේශ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ, ගම්පහ සහ කුරුණෑග​ල දිස්ත්‍රික්ක වලින් ඊයේ වැඩිම ආසාදිතියන් වාර්තා වී ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක 24න්ම ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබෙනවා. දිනක් තුළ මෙරට වැඩිම ආසාදිතයින් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වූයේද ඊයේ දිනය තුළයි.

source – esana


Like it? Share with your friends!

2 shares

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments