මේ මොහොතේ සිට 15වනදා දක්වා කිසිවෙකුට බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීම තහනම් – යුධ හමුදාපති
අද සිට එලඹෙන 15වනදා දක්වා කිසිදු පුද්ගලයෙක්ට බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීම තහනම් බව යුධ හමුදාපතිවරයා විසින් විශේෂ නිවේදනයක් සිදු කර තිබෙනවා.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments