පෙට‍්‍රල්, ඩීසල් මිල ඉහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න…

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව සියලුම ඉන්ධන වර්ග වල මිල ඉහළ දමා ඇත.

අදාල නව මිල ගනන් මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 3 =