ජල ගාස්තු 50%කින් ඉහල දැමේ..

හෙට (03) සිට ජල ගාස්තු සංශෝධනය කෙරෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

එහිදී 30% සිට 50% දක්වා ජල ගාස්තු වැඩිවීමක් සිදුවෙනු ඇති අතර අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා බලපෑමක් සිදුනොවන බවද වාර්තා වෙයි.

ජල ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද (02) රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =