මං සීයලට සැප දෙන්නෑ.. ගෝ****ට දෙන්නෙත් නෑ..- ඔසී ටුවර් ගැන ශලනි මුල්වරට..

2020 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා වූ ඕස්ට්‍රේලියාවට බලා යාම සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනයට ලක් වී සිටින රංගන ශිල්පිනි ශලනි තාරකා විසින් තබන ලද්දක් බව කියන සමාජ ජාල සටහනක ප්‍රතිචාරයක් මේ වන විට සමාජ ජාල වල හුවමාරු මින් ඇත.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් සමාජ ජාලයේ තිබූ සටහනට ඇත්තේ මෙවන් සටහනකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =