පන්සල්වල සිදුවීම් සමාජ මාධ්‍යයේ පළ කළොත් මීට පස්සෙ වෙන්නේ මේකයි

විහාරස්ථානවල ඇතිවන හුදෙකලා සිද්ධි ප්‍රචාරය කිරීමෙන් අනවශ්‍යය ලෙස සමාජය කැළඹෙන ඹැවින් අනවශ්‍ය ලෙස හැසිරීමටත් එවැනි සිදුවීම් මාධ්‍යට මුදා හරින අයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවන බව බුද්ධශාසන, ආගමික, සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ පවසනවා.

කඩුවෙල,නවගමුව ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක ඇති වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් පොලීසිය දැනුවත් කළ අතර ඒ අතර ක්‍රියාත්මක වූ පොලීසිය අදාළ සැකකරුවන් කඩිනමින් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි ඔහු පවසා සිටියේ.

එමෙන්ම අදාළ සිදුවීමේදී භික්ෂුවට සහ කාන්තාන් දෙදෙනාට පහර දීම වැරදි සහගත බවත් එවැනි සිදුවීම් සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැරීමේදි වඩා විමසිලිමත් විය යුතු බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.

එම සිදුවීමට අදාල හිමිනම පිළිබඳව මහා නායක හිමිවරුන් තීරණයක් ගත යුතු බවත් එයට බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය මැදිහත් නොවන බවයි ඔහු ප්‍රකාශකර සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − one =