පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම ගැන රජය ගත් අලුත්ම තීරණය
2022 වර්ෂය සඳහා පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා ළමුන් ඇතුලත් කිරීමේ අයදුම්පත් භාර ගැනීම මසකින් කල් දමා තිබෙනවා.

මේ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා සඳහන් කරන්නේ ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීමට දී ඇති කාලය 2021 ජූලි 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙන බවය.

අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීමට ලබා දීමට ලබා දී තිබූ කාලය ජුනි 30 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබූණා.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments