අඩියක් දිග, කිලෝවක් බර Sub එක මෙන්න
COVID බය තියන මේ කාලේ ඔයාලා වෙනුවෙන්ම Grill Kitchen එක ලෑස්තීයි ඔයාලා ආසම Grilled Meat ඇතුලු ගොඩක් රස කෑම වර්ග Deliver කරන්න, විශේෂයෙන්ම මේ අඩියයි කිලෝවයි Barbeque Chicken Sub එක….. What are you waiting for?….. PLACE YOUR ORDERS SOON! රටේ තත්වය සංසුන් උනාට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ගිහින් බලන්න ඕන Restaurant එකක්!


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
1
Wow
Sad Sad
1
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments