සංචරණ සීමා පැනවීම ගැන රජය ගත් අලුත්ම තීරණය මෙන්න
දැනට පනවා ඇති දැඩි සංචරණ සීමා ජුනි මස 7 වනදා දක්වා ලිහිල් කිරීමකින් තොරව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට අද ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මැයි 31 සහ ජුනි මස 4 වනදා සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට පෙර ගෙනු තිබූ තීරණය අවලංගු වන බවයි යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
1
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments