සංචරණ සීමා ගැන, යුද හමුදාපතිවරයාගෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්
මැයි 25 වැනි අඟහරුවාදා උදෑසන 4ට සංචරණ සීමා ඉවත් කොට යළි එදින රාත්‍රී 11 සිට සිකුරාදා උදෑසන 4 දක්වා සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වීමේ තීරණයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැති බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරනවා.

සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වන අයුරු පහතින් බලන්න…

No description available.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
2
Angry

Comments