රංගන ශිල්පිනී ඉෂාරා සඳමිණිගේ පුංචි කැදැල්ලේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව
පුංචි තිරයේ රසික ආදරය දිනාගත්තු චරිතයක් තමයි ඉෂාරා සදමිණී කියන්නේ.

ඇයගේ පුංචි දියණියට දැන් අවුරුදු දෙකක්.

ඒ ගැන සටහනක්ද තබමින් ඉෂාරා, සැමියා සහ දූ සිගිත්තිය සමග අපූරු ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා තිබුණා.

Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
3
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
1
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
1
Angry

Comments