තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම හුදකලා කෙරේ
තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කළ බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

* නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හඟුරන්කෙත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
-රත්මැටිය යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම

* කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
-පිංවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම
-නාරම්පිටිය, ග්‍රාම නිලධාරි වසම
-පිංවත්ත බටහිර යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම

* බණ්ඩාරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
-බණ්ඩාරගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

* කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
-උග්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම

* මඩකලපුව, මන්මුනෙයි උතුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
-තිස්සවීරසිංගම් චතුරස්‍රය ග්‍රාම නිලධාරී වසම

* වත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
-අල්විස් වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments