ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ
ඊයේ (මැයි 1) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1716 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් 17 දෙනෙකු විදේශයන්හි සිට මෙරටට පැමිණි දේශීය පුද්ගලයන් ය.

දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයන් 1699 දෙනා අතරින් වැඩි ම ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි. ඒ, ආසාදිතයන් 375 දෙනෙකි.

ඒ අනුව, කොරෝනා දෙවන රැල්ලට අදාළව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 35,208ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඊයේ දිනය තුළ කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවෙන් ආසාදිතයන් 128 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් වැඩි ම ආසාදිතයින් ගණනක් හඳුනාගෙන ඇත්තේ බොරැල්ල ප්‍රදේශයෙනි. ඒ, ආසාදිතයන් 21 දෙනෙකි.

තව ද කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයෙන් 13 දෙනෙකු, කොම්පඤ්ඤවීදිය ප්‍රදේශයෙන් 15 දෙනෙකු, නාරාහේන්පිට ප්‍රදේශයෙන් 13 දෙනෙකු වශයෙන් ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබේ.

මීට අමතරව පාදුක්ක ප්‍රදේශයෙන් 43 දෙනෙකු, බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශයෙන් 21 දෙනෙකු, හෝමාගම ප්‍රදේශයෙන් 15 දෙනෙකු, පිළියන්දල ප්‍රදේශයෙන් 19 දෙනෙකු, පන්නිපිටිය ප්‍රදේශයෙන් 13 දෙනෙකු, රාජගිරිය ප්‍රදේශයෙන් 12 දෙනෙකු ලෙස ආසාදිතයන් වාර්තා වී ඇත.

ඉතිරි ආසාදිතයින් සෙසු ප්‍රදේශවලින් හඳුනාගෙන තිබේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දිනයේ ආසාදිතයින් 247 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනුව, කොරෝනා දෙවන රැල්ලට අදාළව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 20,653 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් වාර්තා වීම ප්‍රදේශ වශයෙන් ගතහොත් මීගමුවෙන් 31 දෙනෙකු, මීරිගමින් 18 දෙනෙකු, මාවරමණ්ඩිය ප්‍රදේශයෙන් 13 දෙනෙකු, කටානෙන් 12 දෙනෙකු, දිවුලපිටියෙන් 10 දෙනෙකු ලෙස ආසාදිතයන් හඳුනාගෙන ඇත.

සෙසු ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී තිබේ.

මීට අමතරව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 158 දෙනෙකු, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 108 දෙනෙකු, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 138 දෙනෙකු, මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 70 දෙනෙකු, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 82 දෙනෙකු, නුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 84 දෙනෙකු, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 56 දෙනෙකු, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 84 දෙනෙකු, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 56 දෙනෙකු, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් 33 දෙනෙකු, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 45 දෙනෙකු, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 24 දෙනෙකු, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් 19 දෙනෙකු, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් 15 දෙනෙකු වශයෙන් ද ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබේ.

එම දිස්ත්‍රික්කවල ආසාදිතයන් හඳුනාගත් ප්‍රදේශ පහත සටහනෙහි දැක්වේ.

 


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments