තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම හුදකලා කෙරේ
තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කරන බව යුද හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ පහතින්.

* කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ
– පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

* ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ
– ඕර්ස් හිල් ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– අනුපවල්ලිපුරම් ග්‍රාම නිලධාරි වසම

* කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ
– වලාන උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– වෑකඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
– කිරිබේරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
– මාලමුල්ල නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

* නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ
– නීලදණ්ඩහින්න ග්‍රාම නිලධාරී වසම


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments