අවුරුදු කන්න ආණ්ඩුවෙන් 5000ක්
උත්සව සමය හේතුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී සහ සමෘද්ධිලාභී පවුල් වෙත රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් ලබාදීමට තීරණයකර තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා ඒ බව පැවසීය.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments