පේෂල පුර්ණිකා සොඳුරු කැදැල්ලට එකතුවු අලුත් සාමාජිකයාගේ ඡායාරූප
පේෂල මනෝජ් සහ පුර්ණිකා පිරිස්ගේ ලස්සන අලුත් කැදැල්ලට අද තවත් අලුත් සාමාජිකයෙක් එකතු වුනා. ඒ විදියට එකතු වුනු පුංචි සාමාජිකයා එක්ක ලස්සන ඡායාරූප ටිකක් පේෂල විසින් අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා තිබුනේ මෙන්න මේ විදියටයි.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments