රුක්ෂානා හා ඉමේෂාන් විවාහ ගිවිසගෙනද ?
රුක්ෂානා දිසානායක වගේම ඉමේෂාන් නෙල්ලියගහවත්ත කියන්නේ මේ වෙද්දී නිරන්තරයෙන්ම පුංචි තිරයෙන් දකින්න ලැබෙන තරු දෙකක්. රංගන ශිල්පින් විදිහට විවිධ නිර්මාණ සඳහා සම්බන්ධ වෙන මේ දෙන්නා සැබෑ ජීවිතයේත් පෙම්වතුන් කියලයි ආරංචිය.

ඔවුන් ගත් අලුත්ම ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

May be a closeup of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing, outdoors and tree

May be an image of 2 people, people standing and text that says 'La sara'

May be a closeup of 1 person, flower, outdoors and text that says 'La sara'

May be an image of 1 person, standing, suit and outdoors

May be an image of 1 person, standing, flower and outdoors

May be a closeup of 2 people and people standing

May be an image of 2 people, people standing, flower and outdoors

May be a closeup of 1 person, indoor and text that says 'A La sara'

May be an image of standing, grass and tree

May be a black-and-white image of 2 people, people standing and text that says 'La sara'

May be a closeup of 1 person, standing, flower and outdoors

May be an image of 1 person, flower, outdoors and text that says 'La sara'

May be an image of one or more people, flower and text that says 'n La sara'

May be an image of 1 person, standing, flower and outdoors

May be an image of 2 people, people standing, flower and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of one or more people, people standing, flower and outdoors


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments