විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ධම්මික බණ්ඩාරගේ නිවසේ කොරෝනා ඖෂධ තොගයක් හදයි – සීල් තබා අරන් යයි
දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරිය, ආයුර්වේද කොමසාරිස් ජනරාල් ඇතුළු විශේෂඥ කණ්ඩායමක් කෑගල්ලේ පිහිටි ධම්මික බණ්ඩාර මහතාගේ නිවසට ගොස් ඔහු විසින් හදුන්වා දී ඇති කොරෝනා මර්ධන ඖෂධය නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

එම ඖෂධය සකස් කිරීමට අවශ්‍ය මී පැණි, සාදික්කා ඇතුළු ඖෂධ කීපයක් එම විශේෂඥ කණ්ඩායම් විසින් සකස් කර දී තිබේ.

විශේෂඥ කණ්ඩායම ඖෂධ නිෂ්පාදනයට දායක වී ඇති අතර ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය මත අද උදෑසන තෙක් එම කටයුත්ත සිදු කර තිබේ.

එම ඖෂධ තොගය බෝතල් වලට දමා මුද්‍රා තබා විශේෂඥ කණ්ඩායමට භාර දී තිබේ.

ඒ අනුව එම ඖෂධවලින් කොරෝනා වෛරසය විනාශ කිරීම සඳහා ඇති හැකියාව සොයා බලන තීරණාත්මක පර්යේෂණ සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිතව ඇත.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
0
Angry

Comments