2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් වාර්තා තැබූ පුංචි හපන්නු
පසුගියදා පැවති 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රථිපල ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් වුණා.

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල කිරීමත් සමඟ කඩයිම් ලකුණු ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත්කර තිබෙනවා.

කඩඉම් ලකුණු යටතේ සිංහල මාධ්‍ය ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව වන 169 දිස්ත්‍රික්ක 09 කට වෙන් වී තිබෙනවා.

අඩුම කඩඉම් ලකුණ සංඛ්‍යාව වව්නියාව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා වෙන් කර ඇති අතර එය 157 ක්.

දෙමළ මාධ්‍ය ඉහළම කඩඉම් ලකුණ 162ක් වන අතර අවම කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාව 155ක් වනවා.

මෙවර ශිෂ්‍යාධාර ලබා දෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව 20,000ක් වන අතර විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසුවේ ඉන් ශිෂ්‍යත්ව 250ක් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා වෙන් කර ඇති බවයි.

සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යන් සඳහා එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයන් වෙනුවෙන් නිකුත් කළ කඩයිම් ලකුණු පහතින්.

මෙවර විභාගයට පෙනී සිටිය සිසුන් අතුරින් කිහිප දෙනෙකුම ලකුණු 200/200 ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Love Love
0
Love
Lol Lol
0
Lol
Wow Wow
0
Wow
Sad Sad
0
Sad
Angry Angry
1
Angry

Comments